บทที่ 5 今何時ですか。 

posted on 17 Jun 2009 20:59 by btjapan

 ตอนนี้เป็นเวลา 9 โมงเช้า

 

1.ขอโทษค่ะ ตอนนี้กี่โมงแล้วค่ะ.

2.ตอนนี้ 7 โมงเช้า.

 

1.ขอโทษค่ะ ตอนนี้กี่โมงแล้วค่ะ.

2.ตอนนี้บ่ายโมง 30 นาทีค่ะ.

 

18 นาฬิกา 30 นาที

 

 

ตอนนี้เป็นเวลา 21 นาฬิกา 30 นาที

 

 

edit @ 17 Jun 2009 21:18:30 by BT___Japan

edit @ 17 Jun 2009 21:21:40 by BT___Japan

edit @ 14 Jul 2009 17:37:59 by BT___Japan

Comment

Comment:

Tweet

ไม่ยอมบอกวิอ่านอะ

กะว่าจะเอาไปใช้สักหน่อยอะ

#1 By (115.87.76.18) on 2009-09-05 19:39