บทที่ 7 ที่โรงอาหาร

posted on 20 Jul 2009 19:45 by btjapan

 บทสนทนาจร้า....

 

 

T      Bランチをお願いします。

B      はい。

T      すみません。この肉は何の肉ですか。 

B      これは豚肉です。

T      じゃあ、他のをください。

B      これはどうですか。魚です。

T      あ、それでいいです  

B      ここ、あいてますか。

T      あいてますよ。どうぞ。

B      すみません。ちょっと 醤油を取って下さい。

T      はい、どうぞ。 

B     どうもありがとう

 

新しい言葉

 

言葉

漢字

意味

 

 

 

 

カウンタ一

 

เคาท์เตอร์

 

あいてます

 

........ว่าง (แสดงสภาพ)

 

Aランチ(を)おねがいします

 

ขอหารชุด A ด้วย

 

ほかの

他の

 

อย่างอื่น

これはどうですか

 

 

........นี้เป็นอย่างไร

それでいいです

 

ดีแล้ว  พอแล้ว

 

ちょっと

 

สักครู่

 

とってください

取って下さい

กรุณาหยิบ / ส่ง (ให้) หน่อย

 

ひらく

開く

เปิด

 

とじる

閉じる

ปิด

 

せんぷうき

扇風機

พัดลม

 

ソ一ス

 

ซอส

 

しょうゆ

醤油

ซีอิ๊วญี่ปุ่น

 

さかな

ปลา

 

ひつじのにく

羊の肉

เนื้อแกะ

 

ぎゅうにく

牛肉

เนื้อวัว

 

とりにく

鳥肉

เนื้อไก่

 

ぶたにく

豚肉

เนื้อหมู

edit @ 4 Sep 2009 02:22:29 by BT___Japan

edit @ 4 Sep 2009 02:23:14 by BT___Japan

edit @ 4 Sep 2009 08:07:41 by BT___Japan

Comment

Comment:

Tweet