บทที่ 10 เยี่ยมบ้าน

posted on 31 Aug 2009 18:33 by btjapan

 

 

T    ごめんください。

B    はい、どなたですか。

T    Tです。

B    ああ、Tさん。いらっしゃい。おまちしていました。

T    こんにちは。

B    どうぞ、おあがりくださいい。

T    はい。では、しつれいします。

B    どうぞこちらへ。

T    はい。

B    こちらへおかけください。

T    ありがとうございます。

B    今、おちゃを入れますから。

T    どうぞ、おかまいなく。

                 

 

edit @ 31 Aug 2009 18:35:37 by BT___Japan

edit @ 31 Aug 2009 18:36:47 by BT___Japan

edit @ 4 Sep 2009 00:30:21 by BT___Japan

edit @ 4 Sep 2009 00:30:48 by BT___Japan

Comment

Comment:

Tweet

เริ่มเก่งและ

ไม่ยอมบอกวิธีอ่านเลยอะ


555

เศร้าใจ

ไม่รู้เรื่องตามเคย

#1 By (115.87.76.18) on 2009-09-05 19:44